Bilim, bilim adamlarına bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir!

Selim Çetiner

Felsefeciler arasında 20. yüzyılın ortalarında gittikçe popülerleşen postmodernci yaklaşımın bilim insanlarının dikkatini pek çekmediğini söylemek yanlış olmaz. GDO tartışmalarındaki postmodernist yaklaşımın bilim adamları üzerinde yarattığı şaşkınlık ise henüz yeni dillendirilmeye başlandı. Ama, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan kimi çevrelerin postmodernist felsefecileri tanıyor olmaları bile çok zor.