Prime Numbers

Tosun Terzioğlu'nun asal sayılar hakkındaki konuşması. Konuşma dili ingilizcedir.