Toplumsal Duyarlılık Projeleri

Toplumsal Duyarlılık Projeleri, Katılımcı Demokrasinin bireylerce öğrenilmesini ve uygulanmasını amaçlayan bir eğitim programıdır. Bireylerin yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını bir takım çalışması içerisinde ve aynı zamanda bireysel insiyatiflerini de ele alarak gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır. Gelişmekte olan ülkemiz, gelir dağılımı dengesizliği, demokratik hakların eksikliği, eğitim olanaklarının azlığı gibi birçok sorunun sürdüğü bir ülkedir. TDP, katılımcı öğrencilerin yaptıkları projeler doğrultusunda yaşadıkları hayatın dışında başka hayatların olduğuna dair farkındalık kazanmalarını amaçlar. Bununla birlikte toplumda fark yaratarak bu "duyarlılık"larını geliştirmelerini sağlar. Toplumsal Duyarlılık Projeleri, tüm bu sorunların çözümünde bireylerin yaşadıkları topluma katkı sağlamalarının gerekliliğine inanmaktadır. Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi öğrencileri üniversite yıllarının ilk senesinde kredisiz zorunlu bir ders olarak almaktadır. Ancak ilk sene sonunda birçok öğrenci gönüllü olarak projelere devam etmeyi seçmektedir.

1999'dan beri düzenlenmekte olan bu projelere katılan öğrencilerimiz hem kendilerinde hem de toplumun ulaşabildikleri kesimlerinde fark yaratmaya devam etmekteler.