Müziğin İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumlu Etkileri

Kayra Merve Gönen

Doğanın kendine has notalarının, insan yaşamında yankısı müzik olarak adlandırılır. Müzik, insanı ruhi ve bedensel bir iyileşme sürecine yönlendirebilen değerli bir güçtür. Yazımda, müziğin insanın psikolojik ve fiziksel hastalıklarına olumlu etkilerini; filozofların müzik ve insan ruhu hakkındaki düşünceleri, farklı kültürlerin müzikten meditasyon ve tedavi amaçlı yararlanması, müzik ve sağlık arasındaki ilişkinin modern bilim ile açıklanması konulu üç ayrı kategoride ele aldım. İyi okumalar...

Görsel kaynağı: https://www.akademikakil.com/covid-19-izolasyonunda-alzheimer-hastalari-...