İkinci Rönesans Dönemi: Maker Egitim Hareketi

Bager Akbay'ın Maker Hareketi ve eğitim süreçlerine etkileri üzerine konuşması. Sabancı Üniversitesi, 27 Nisan 2016.