Endüstriyel Biyoteknoloji: Mikroorganizmaların Yüzyıllık Yalnızlığı

Bilim Kantini'nde Kerem Bora ile yaptığımız tartışma