Karbon İfşa Projesi (CDP)

CDP, 2000 yılında, şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatıldı. CDP aracılığıyla sera gazı salımları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verilerin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde şirketler, şehir yönetimleri ve hükümetler karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapabiliyorlar. Veriler özel sektör, politika ve yatırım kararlarının merkezine yerleştirerek iklim değişikliği ve su kaynakları yönetimine yönelik çözümleri hızlandırmayı amaçlıyor. CDP bu misyonunu şirketlerin, yatırımcıların ve siyasi liderlerin müşterek gücünü, iklim değişikliğine karşı yürütülen ortak eyleme ivme kazandırmak amacıyla kullanıma sokarak daha da ileri taşıyor.

CDP’nin bu girişimi şirketleri düşük karbonlu ekonomiye geçebilmeleri için teşvik etmekle kalmıyor, ayrıca kurumsal yatırımcılara da yatırım kararlarını alırken iklim değişikliğine bağlı riskleri de göz önünde bulundurabilme imkanını sağlıyor. CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek bağımsız uluslararası kuruluş olma özelliğini taşıyor. Örgüt 2012 yılında 71 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 655 kurumsal yatırımcı adına hareket ediyor. 

Günümüzde, tüm dünyada yaklaşık 60 ülkeden 5000 civarında kuruluş, azatlım hedeflerini belirlemek ve performanslarını arttırmak amacıyla sera gazı emisyonlarını, su kaynaklarının yönetimini ve iklim değişikliği stratejilerini CDP aracılığıyla ölçmekte ve açıklamaktadır. CDP bu verileri birbirleriyle uyumlu hale getirir ve uluslararası raporlama standartlarını geliştirmeyi hedefler.

CDP, Türkiye’de uygulanan “Yatırımcı CDP” Programı dışında “CDP Tedarik Zinciri”, “CDP Kentler”, “CDP Su Programı” gibi birçok farklı program yürütmektedir. Her ne kadar Sabancı Üniversitesi CDP Yatırımcı Programını yürütmekle sorumlu olsa da, CDP’nin diğer programlarında yer alan Türkiye’deki diğer şirketleri ve kurumları da desteklemektedir.