Eğitim Reformu Girişimi

ERG için araştırma, verilere dayalı politika oluşturma süreçlerinin belkemiğini oluşturuyor. ERG ve/veya uzmanlarca hazırlanan araştırmalar eğitim sistemindeki çeşitli sorun alanlarına ışık tutuyor. 
ERG izleme ve araştırma çalışmalarının sonucunda “herkes için kaliteli eğitim” hedefine dönük ve çeşitli tarafların katkılarıyla oluşturduğu politika önerilerinin yaşama geçmesi için farklı stratejiler izliyor. ERG, eğitimin kalitesinin kilit unsurlarından olan öğretmenlerin fikirlerini ve uygulamalarını meslektaşlarıyla paylaşabilecekleri  ve yenilikçi bir hizmet içi eğitim modelinin gelişmesine olanak sağlayacak yeni platformlar oluşturmaya  önem veriyor.